Blogger Community

Pasang Blogger Community Ads untuk menarik traffic ke blog anda secara percuma. Iklan anda akan ditampilkan di semua blog yang memasang Blogger Community Ads. Blogger Community Ads adalah sebuah widget yang menampilkan iklan member secara rotation.

untuk menyertai community ini anda hanya perlu memasang blogger community ads widget dan mendaftarkan blog anda.

Copy code dibawah ini untuk memasang
blogger community ads widget.

width dan height boleh diubah
mengikut kesesuaian blog anda.
Jika anda sudah memasang widget di atas dan telah mendaftarkan blog anda, maka anda bersetuju dengan syarat-syarat dibawah ini:
  • Blog yg tidak memasang blogger community widget akan diabaikan
  • Blog tidak boleh mengandung unsur-unsur lucah
  • Saya akan memeriksa blog anda dan memasang iklan anda dalam masa 3 hari

0 Comments:

Post a Comment

Please don't spam on here..